Monthly Archives: February 2016

Informații înscriere învățământ primar

LEGISLAȚIE

Metodologie         Ordin         Calendar

Planul  de școlarizare propus pentru  clasa pregătitoare an școlar 2016-2017

  • 2 clase a câte 25 locuri fiecare

Ziua portilor deschise – 29 februarie 2016

Circumscripția – Str. Cernăuţi, str. Petru Rareş, str. Curtea Domnească, str. Plăieşilor, str. Mirăuţilor, str. Tudor Ştefăneli, str. George Coşbuc, str. Cetăţii, str. Calea Unirii, str. Vasile Alecsandri, str. Ion Creangă, str. Dragoş Vodă, str. Armenească, str. I.G. Sbiera, str. Petru Muşat

Programul de lucru al comisiei de înscriere a copiilor:

29 februarie – 18 martie: Etapa I

Luni-Vineri: 8.00 – 18.00

Sâmbătă: 8.00 – 13.00

Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii copiilor.

Metodologie Admitere – MUZICĂ

 METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE  VOCAȚIONALE

PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ

secţia instrumentală

A. Instrumentele orchestrei simfonice

            1.Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a)   o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;

b)   un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat;

c)   un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură.

Studiile vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital instrumental:

a)      două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;

b)      o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul româneasc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a)      Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la

prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru:

– vioară;

– corzi grave – suflători – percuţie;

b)      Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru:

– vioară;

– corzi grave – suflători – percuţie.

Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

       2. Instrumente de percuţie

       Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;

b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică şi timpani;

c)      un studiu pe note, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din şase studii pregătite de acesta, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat, la unul din instrumentele melodice de percuţie indicat de comisie.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

       Proba a II-a

Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creaţia românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuţie. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

        Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflători;

b)Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie      aritmetică, cu două

      zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

3. Pian, orgă clasică

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a)      un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin  tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură.

b) o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital instrumental:

a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură;

b)      o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea

candidatului, interpretată fără partitură,.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară;

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu  o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Notă: Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor I şi a II-a la pian.

              B. Instrumente populare – nai, ţambal, taragot, acordeon

Proba I

Recital instrumental:

a)    o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu sau fără

acompaniament;

b)   două piese, alese prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mişcări

ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu sau fără acompaniament;

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

a)        Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la

prima vedere, pe bază de bilete de examen,  de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi suflători-percuţie;

b)        Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie.

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat .

            C. Instrumente pentru muzica de jazz – muzică uşoară

1. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;

b) un studiu, pe note, din patru studii pregătite de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta;

c) improvizaţii la instrument  pe o temă dată de comisie.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

Proba a II-a

Recital instrumental:

a) două părţi dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;

b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul româneasc sau universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretată fără partitură.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu singură  notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe

bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi suflători-percuţie;

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie;

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

2. Instrumente de percuţie

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform

programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;

b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică şi timpani;

c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorţi de candidat, din şase studii pregătite de acesta, având nivelul

de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice

de percuţie indicat de comisie.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital instrumental:

a) un “solo”, la tobe, la alegerea candidatului;

b) patru ritmuri de dans, după cum urmează: – latino american

– ritm în măsură ternară

– reggae

– twist sau rock and roll

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la

prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători.

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

 3. Pian

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) un studiu, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din trei studii pregătite de

acesta, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;

b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;

c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

Proba a II-a

Recital instrumental:

a) o sonată clasică (două părţi), la alegerea candidatului, interpretată fără partitură;

b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la

prima vedere, pe bază de bilete de examen,  de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară;

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

  SECŢIA ARTA VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

Canto clasic

Canto  jazz – muzică uşoară

Canto tradiţional românesc

Proba I – probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto  jazz – muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:

Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a – probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4(patru)

piese

1. Canto clasic

Proba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care:

a)  o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;

b)  o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

2. Canto  jazz – muzică uşoară

Proba compusă din două piese diferite cu sau fără acompaniament din care:

a)  o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;

b)  o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior .
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

3. Canto tradiţional românesc

Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament:

a)   o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidaţi

vor reprezenta stiluri diferite(doină, horă şi sârbă);

b)   o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a – probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto  jazz – muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:

Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:

a)  reproducerea de intervale melodice;

b)  reproducerea de fragmente ritmice;

c)  reproducerea de fragmente melodice;

d)  testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri);

Notă: Probele a), b), c) şi d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

SECŢIA TEORETICĂ

Proba I

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările.

b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Proba a II-a

Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian),

se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu şi două lucrări /piese muzicale diferite preclasice, clasice,

romantice, sau moderne, din  repertoriul româneasc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate

cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu;

b) În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri

diferite, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu  sau fără acompaniament.

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în cadrul probei.

 NOTĂ:

1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:

–          preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

–          vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;

–          membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită.

2. Proba a III a pentru secția instrumentală, secția artă vocală interpretativă, precum și probele 1 și 2 pentru secția teoretică se examinează de către o comisie formată din doi profesori specialiști în teorie, solfegiu, dicteu (TSD), iar subiectele vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.

3. Proba a III a pentru secția teoretică va fi evaluată de comisiile de instrument, în funcție de instumentul ales de candidat.

4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II.

6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).

7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de aptitudini.

8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.

9.  Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.

10. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.

11.  La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu  melodic, pentru toate specializările la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.

Metodologie Admitere – ARTE VIZUALE

 METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE  VOCAȚIONALE

PROFIL ARTISTIC – ARTE VIZUALE

specializările

Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale

I. Proba de percepţie vizuală

Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Note: (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

(2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.

Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune

Timp de lucru: 5 ore.

Criterii de apreciere:

– Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină)

– Raportul dintre obiecte (proporţii)

– Forma, caracterul obiectelor

– Redarea spaţiului şi a volumului

– Raport valoric

II. probĂ de creativitate

O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în  culoare sau volum.

a)   culoare: compoziţie cu personaje – tehnica, culori de apă.

b) VOLUM: compoziţie cu personaje – ronde – bosse, – tehnica, modelaj în lut.

Timp de lucru: 5 ore

Criterii de apreciere:

a)- unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect;

– expresivitatea cromatică;

– notă personală, originalitate, creativitate.

b) – raportul între elemente, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor.

Note: (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialităţii sau se înlocuieşte cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă,  în care candidaţii vor descrie în maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu, centrul oraşului). Se recomandă ca lucrarea să conţină şi schiţe de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată după criterii artistice.

Criterii de apreciere:

–          cantitatea şi calitatea informaţiilor furnizate;

–          numărul detaliilor descrise;

–          claritatea exprimării şi puterea de sugestie a textului;

–          realizarea plastică a schiţelor pe care le conţine lucrarea;

(2) Pentru clasele de conservare – restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se înlocuieşte cu o probă de testare a aptitudinilor specifice specializării. Proba constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micşorate la scară. Proba va fi realizată, la alegere,  în culoare sau volum.

Criterii de apreciere:

–          calitatea limbajului plastic utilizat;

–          fidelitatea reproducerii;

–          respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.

 NOTĂ:

  1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:

–          preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

–          vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;

–          membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a,

4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu  punctul 4 din prezenta Notă, este 6 (şase).

5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de aptitudini.

6. La probele de aptitudini  pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

 

Concursul cel mai bun interpret editia a XVII-a, 3-5 februarie 2016

Marele premiu – Duciuc Samuel (clasa a VIII-a) – chitara, prof. Zugrav Ilie

Premiul ”Cătălina Hapurne” –  Vorniceanu Vlad Ioan (clasa a VII-a) – pian, prof. Onesciuc Johannes

Premiul ”Fly Music” – Bobu Oliviu Daniel (clasa a VII-a) – pian – prof. Onesciuc Johannes

Premiul Juriului – Niculaș Ana Carina (clasa a VII-a) – flaut – prof. Mihaela Săveanu

[easyrotator]erc_85_1454673982[/easyrotator]

Premii obtinute CLICK AICI!

Regulament CLICK AICI!

Comisii și consilii

Pot bărbați cu boli de inimă să ia medicamente ED ca Viagra?

Dacă ați fost diagnosticat cu boli de inimă, este posibil să aveți o disfuncție erectilă.

Dar ED nu trebuie să vă stăpânească viața și s-ar putea să vă întrebați dacă veți fi în stare să utilizați medicamentul ED cu o boală de inimă.
Din fericire, potrivit publicațiilor Harvard Health Publications, "pilulele de disfuncție erectilă sunt foarte sigure" dacă nu suferiți de boli cardiovasculare.

Studiile au arătat că bărbații cu boli de inimă sunt capabili să ia medicamente ED precum Viagra, Cialis și Levitra. Durerea și disconfortul raportate în timpul tratamentului cu ED sunt susceptibile de a fi legate de boala arterei coronare, mai degrabă decât de medicamentul propriu-zis.

Dacă ați încercat alte opțiuni și nu ați găsit nicio altă soluție pentru ED, nu aveți boli cardiovasculare și nu aveți alte medicamente care ar face ca pastilele ED să fie riscante, încercarea Viagra sau una dintre alternativele adecvate merită să încercați. Citiți mai multe aici.

Levitra prodej | Levitra cena na receptę | Levitra 20 mg rendelés | Levitra bestellen