Despre noi

Care este Misiunea noastră?

Cladire-Colegiul-de-Arta-co

Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” se înscrie în filiera liceelor vocaționale care au  rolul de a forma competenţe în domeniul artistic , de a dezvolta și de a  perfecționa viitorii profesioniști în cele patru domenii: muzică, arte plastice și decorative, arhitectură și restaurare-conservare bunuri culturale. Drumul către performanță este unul anevoios, dar cei  care au ales să  străbată acest drum sunt pe deplin răsplătiți, fie în sălile de concert sau pe scenele operelor din țară și străinătate, fie în sălile de expoziții sau  muzeele de artă. Absolvenții noștri sunt oameni capabili să apere valorile autentice de avalanşa neiertătoare a” producţiilor artistice” îndoielnice. În aceste condiţii, misiunea şcolii este una nobilă , dar în acelaşi timp dificilă, subliniindu-se necesitatea şi importanţa unei asemenea instituţii de învăţământ. Şcoala noastră oferă educaţie şi instrucţie tuturor celor care au nevoie, indiferent de etnie, religie, apartenenţă socială, fără nicio discriminare.

Care sunt  Direcțiile de Acțiune ale școlii?

 • Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar;
 • Implementarea şi parcurgerea curriculum-ului şcolar pe baza competenţelor cheie ale U.E.;
 • Motivarea elevilor şi cadrelor didactice pentru performanţă;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică;
 • Asigurarea educaţiei complementare( educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie antreprenorială şi tehnologică, educaţie prin sport);
 • Dezvoltarea resurselor umane şi crearea condiţiilor introducerii activităţii de mentorat;
 • Dezvoltarea parteneriatelor comunitare şi internaţionale.

Care sunt Prioritățile nostre?

 • Creşterea eficienţei demersurilor educaţionale adresate elevilor: aplicarea curriculum-ului şcolar centrat pe dobândirea competenţelor cheie, creşterea eficienţei activităţilor instructiv-educative, asigurarea serviciilor de consiliere şi de asistenţă psihopedagogică, continuarea programelor de pregătire a elevilor pentru performanţă;
 • Fundamentarea planului de şcolarizare, împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evoluției pieţei muncii;
 • Utilizarea oprtunităţilor de finanţare prin accesarea fondurilor structurale, pentru realizarea unor programe la nivelul Colegiului;
 • Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi complementare şi alternative de învăţare;
 • Promovarea valorilor intreculturalităţii, sprijinirea programelor/proiectelor focalizate pe cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a copiilor şi tinerilor provenind din rândul minorităţilor existente în judeţ;
 • Asigurarea dotărilor specifice necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de învăţământ.

 

 

Pot bărbați cu boli de inimă să ia medicamente ED ca Viagra?

Dacă ați fost diagnosticat cu boli de inimă, este posibil să aveți o disfuncție erectilă.

Dar ED nu trebuie să vă stăpânească viața și s-ar putea să vă întrebați dacă veți fi în stare să utilizați medicamentul ED cu o boală de inimă.
Din fericire, potrivit publicațiilor Harvard Health Publications, "pilulele de disfuncție erectilă sunt foarte sigure" dacă nu suferiți de boli cardiovasculare.

Studiile au arătat că bărbații cu boli de inimă sunt capabili să ia medicamente ED precum Viagra, Cialis și Levitra. Durerea și disconfortul raportate în timpul tratamentului cu ED sunt susceptibile de a fi legate de boala arterei coronare, mai degrabă decât de medicamentul propriu-zis.

Dacă ați încercat alte opțiuni și nu ați găsit nicio altă soluție pentru ED, nu aveți boli cardiovasculare și nu aveți alte medicamente care ar face ca pastilele ED să fie riscante, încercarea Viagra sau una dintre alternativele adecvate merită să încercați. Citiți mai multe aici.

Levitra prodej | Levitra cena na receptę | Levitra 20 mg rendelés | Levitra bestellen