Oferta educațională

IMG_20160330_123426

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava este o instituţie şcolară de stat, filieră vocaţională, având o structură organizatorică specifică determinată de cele patru profile artistice:muzică; arte plastice şi decorative;arhitectură, arte ambientale, design;conservare-restaurare bunuri culturale la ciclul liceal.

Numărul total de cadre didactice de care dispune şcoala:

 • cadre calificate: 118
 • cadre didactice cu doctorat: 6
 • cadre didactice cu masterat sau înscrise la masterat –6
 • cadre didactice cu grad didactic I: 68
 • cadre didactice cu grad didactic II : 24
 • cadre didactice cu examen de definivat: 12
 • debutanţi : 3
 • număr profesori metodişti: 6
 • număr de profesori formatori naţionali/ regionali: 14
 • număr de profesori care au participat la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare – 25

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ale școlii sunt:

 • Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar;
 • Implementarea şi parcurgerea curriculum-ului şcolar pe baza competenţelor cheie ale U.E.;
 • Motivarea elevilor şi cadrelor didactice pentru performanţă;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică;
 • Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie antreprenorială şi tehnologică, educaţie prin sport);
 • Dezvoltarea resurselor umane şi crearea condiţiilor introducerii activităţii de mentorat;
 • Dezvoltarea parteneriatelor comunitare şi internaţionale

 BAZA MATERIALĂ a școlii:

 • 69 săli de clasă în 2 corpuri de clădire, renovate, dotate cu mobilier specific, luminate corect;
 • 7 ateliere
 • 5 cabinete:
 • Cabinet fonetic, dotat cu: planşe, calculator, copiator multifuncţional, videoproiector, radio-casetofon cu CD-player, white-board;
 • Cabinet catedra ”Om şi societate”, dotat cu: planşe, colecţii de atlase, colecţii de hărti, calculator, copiator multifunctională;
 • Cabinet de istoria muzicii dotat cu: planşe, calculator, videoproiector, radio-casetofon cu CD-player
 • Cabinet de istoria artei dotat cu: planşe, calculator, videoproiector, radio-casetofon cu CD-player
 • Cabinet de geografie dotat cu: planşe, calculator, videoproiector
 • 5 laboratoare, după cum urmează:
  • Fizică, dotat cu: planşe, modele fizice, echipament experimental, truse de corpuri geometrice, vitrine, calculator, copiator multifunctional, videoproiector, tabla interactivă
  • Chimie, dotat cu: planşe, panouri sinoptice, modele atomice, vitrine, mostre, echipament experimental si manuale de utilizare si referate, calculator, copiator multifunctional;
  • Biologie dotat cu: planşe, modele anatomice, echipament experimental, truse de biologie, vitrine, calculator, copiator multifunctional, videoproiector, tabla interactivă
  • laboratoare de informatică dotate cu 12 respectiv 24 de calculatoare de ultima generatie, folosite pentru dezvoltarea competentelor digitale
 • reţea complexă de calculatoare la care sunt conectate 100 calculatoare
 • 1 sală de sport renovată în 2020 şi materiale aferente pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport (panouri baschet, saltele gimnastică, lăzi pentru sărituri, scări fixe, panouri de baschet cu coşuri, bănci pentru gimnastică, mingi etc)
 • Terenuri de sport reabilitate în 2005 și 2015
 • 1 cabinet medical;
 • 1 bibliotecă dotată cu sală de lectură şi peste 40020 volume.

 PLANUL DE ŞCOLARIZARE pentru anul 2024-2025

Învățământ primar

Clasa pregătitoare: 2 clase cu câte 22 locuri
Învățământ gimnazial
Clasa a V-a : 2 clase cu câte 25 locuri
Specializarea Muzică ( 1 clasă)
Specializarea Arte plastice (1 clasă)

Învățământ liceal
Clasa a IX-a: 4 clase cu câte 24 locuri
Specializarea Muzică
Specializarea Arte plastice
Specializarea Arhitectură , arte ambientale și design
Specializarea Conservare- restaurare bunuri culturale

Specializarea Filologie – 1 clasă cu 26 de locuri

LIMBI STRĂINE: Limba engleză și limba franceză

Pot bărbați cu boli de inimă să ia medicamente ED ca Viagra?

Dacă ați fost diagnosticat cu boli de inimă, este posibil să aveți o disfuncție erectilă.

Dar ED nu trebuie să vă stăpânească viața și s-ar putea să vă întrebați dacă veți fi în stare să utilizați medicamentul ED cu o boală de inimă.
Din fericire, potrivit publicațiilor Harvard Health Publications, "pilulele de disfuncție erectilă sunt foarte sigure" dacă nu suferiți de boli cardiovasculare.

Studiile au arătat că bărbații cu boli de inimă sunt capabili să ia medicamente ED precum Viagra, Cialis și Levitra. Durerea și disconfortul raportate în timpul tratamentului cu ED sunt susceptibile de a fi legate de boala arterei coronare, mai degrabă decât de medicamentul propriu-zis.

Dacă ați încercat alte opțiuni și nu ați găsit nicio altă soluție pentru ED, nu aveți boli cardiovasculare și nu aveți alte medicamente care ar face ca pastilele ED să fie riscante, încercarea Viagra sau una dintre alternativele adecvate merită să încercați. Citiți mai multe aici.

Levitra prodej | Levitra cena na receptę | Levitra 20 mg rendelés | Levitra bestellen