OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Informații ultile despre desfășurarea Olimpiadei Naţionale De Interpretare Instrumentală Pentru Învățământul Gimnazial

Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” prin specificul sau vocațional, unic în județul Suceava, pledează pentru educația artistică ca factor de maximă importanță în clădirea personalității umane.
Cu o vechime de peste 44 de ani colegiul duce mai departe crezul cititorilor sai de a forma artiști și oameni de cultură.

Care este misiunea noastră?    

Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” se înscrie în filiera liceelor ​​vocaționale care au rolul de a forma competențe în domeniul artistic, de a dezvolta și perfecționa viitorii profesioniști în cele patru domenii: muzică, arte plastice și decorative, arhitectură și restaurare-conservare bunuri culturale. Drumul spre performanță este unul anevoios, dar cei care au ales să străbată acest drum sunt pe deplin răsplătiți fie în salile de concert, fie pe scenele operelor din țară și străinătate, fie în sălile de expoziții sau în muzeele de artă. Absolvenții noștri sunt oameni capabili să apere valorile autentice de avalancă neiertătoare ale “producțiilor artistice” îndoielnice. În aceste condiții, misiunea școlii este una nobilă, dar în același timp dificilă, subliniind necesitatea și importanța unui astfel de învățământ instituțional.

Care sunt direcțiile de acțiune ale școlii?

 • Sporirea accesului tuturor copiilor la o educație de calitate și creșterea ratei de succes școlar;
 • Implementarea și parcurgerea curriculumului școlar pe baza competențelor cheie ale UE;
 • Motivarea elevilor și a cadrelor didactice pentru performanță;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere și orientare școlară, profesională și asistență psihopedagogică;
 • Asigurarea educației complementare (educație pentru sănătate, educație civică, educație antreprenorială și tehnologică, educație prin sport);
 • Dezvoltarea resurselor umane și crearea condițiilor de introducere a activității de mentorat;
 • Dezvoltarea parteneriatelor comunitare și internaționale.

Care sunt Prioritățile nostre?

 • Creșterea eficienței demersurilor educaționale adresate elevilor: aplicarea curriculumului școlar centrat pe dobândirea competențelor cheie, creșterea eficienței activităților instructiv-educative, asigurarea serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică, continuarea programelor de pregătire a elevilor pentru performanță;
 • Fundamentarea planului de școlarizare, împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei nevoilor educaționale ale elevilor și intereselor părinților acestora, a evoluției pieței muncii;
 • Utilizarea optunităților de finanțare prin accesarea fondurilor structurale, pentru realizarea unor programe la nivelul Colegiului;
 • Extinderea parteneriatelor educaționale interinstituționale la nivel local, județean, național și internațional în vederea diversificării ofertei de programe și activități complementare și alternative de învățare;
 • Promovarea valorilor întreculturalității, sprijinirea programelor / proiectelor axate pe cunoașterea, respectarea și valorificarea diversității culturale a copiilor și tinerilor provenind din rândul minorităților existente în județ;
 • Asigurarea dotărilor specifice necesare pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ.

Pot bărbați cu boli de inimă să ia medicamente ED ca Viagra?

Dacă ați fost diagnosticat cu boli de inimă, este posibil să aveți o disfuncție erectilă.

Dar ED nu trebuie să vă stăpânească viața și s-ar putea să vă întrebați dacă veți fi în stare să utilizați medicamentul ED cu o boală de inimă.
Din fericire, potrivit publicațiilor Harvard Health Publications, "pilulele de disfuncție erectilă sunt foarte sigure" dacă nu suferiți de boli cardiovasculare.

Studiile au arătat că bărbații cu boli de inimă sunt capabili să ia medicamente ED precum Viagra, Cialis și Levitra. Durerea și disconfortul raportate în timpul tratamentului cu ED sunt susceptibile de a fi legate de boala arterei coronare, mai degrabă decât de medicamentul propriu-zis.

Dacă ați încercat alte opțiuni și nu ați găsit nicio altă soluție pentru ED, nu aveți boli cardiovasculare și nu aveți alte medicamente care ar face ca pastilele ED să fie riscante, încercarea Viagra sau una dintre alternativele adecvate merită să încercați. Citiți mai multe aici.

Levitra prodej | Levitra cena na receptę | Levitra 20 mg rendelés | Levitra bestellen