Monthly Archives: March 2013

Telverde Judetean

Numărul Tel Verde 0800 816 230

Descrierea unităţii

Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu” Suceava
Str. Curtea Domneasca nr. 58
Tel./Fax: 0230 520 990
e-mail: liceuldeartasv@yahoo.com

Activitatea didactică a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” se desfăşoară în două schimburi: program de dimineaţă între orele 7.30-13.30 şi program de după – amiază între orele 13.30-19.30.

ORARUL CLASELOR PRIMARE:

Clasa pregătitoare, cl. I, cl. a II-a – program între orele 8,30-12,20

Cl. a III-a, cl. a IV-a – program între orele 12,30-17,20

Cadrele didactice care predau în învăţământul primar au urmat cursuri universitare de specialitate, dobândind competenţele necesare dezvoltării mediului educaţional.

Clasa pregaătitoare va avea un număr de 25 de locuri.

Sala in care se vor organiza activitatile la clasa pregatitoare sunt cele din fotografiile de mai jos:

[easyrotator]erc_46_1363345211[/easyrotator]

 

Revista colegiului de arta 2012

[easyrotator]erc_79_1362483947[/easyrotator]

Revista colegiului de arta 2011

[easyrotator]erc_27_1362559601[/easyrotator]

Specializare Filologie

Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu” a obtinut înfiintarea unei clase cu predare intensiv franceza începând din anul scolar 2009/2010. În sprijinul acestei initiative, colegiul nostru este în curs de a amenaja un laborator fonetic pentru cresterea calitatii actului educational si consolidarea dimensiunii lingvistice în educatie. Catedra de limbi moderne are în vedere componenta educationala a dezvoltarii cunoasterii si întelegerii diversitatii culturale europene. Limba franceza ocupa astazi un loc important în învatarea limbilor moderne. Dorim înfiintarea acestei specializari în scopul sprijinirii elevilor pentru a dobândi componentele si abilitatile necesare dezvoltarii personale, pentru o mai buna integrare profesionala, pentru a oferi un orizont cultural mai larg.

Limba franceza este o limba larg utilizata în diplomatie.

– Limba franceza este o limba importanta pe plan cultural, stiintific, artistic, literar.

– Limba franceza este utilizata în Franta, Belgia si Luxemburg, tari în care îsi au sediul, practic,toate institutiile Uniunii Europene.

– Faciliteaza efectuarea de studii si cercetari stiintifice în numeroase universitati din toata lumea.

– Limba franceza este o limba larg utilizata în turismul international.

– Cunoasterea limbii franceze, ca limba straina, poate contribui în mod substantial la protejarea pluralismului lingvistic în lume, precum si la evitarea dominatiei exclusive a unei singure limbi utilizate ca limba internationala; în plus, practicarea limbii franceze poate contribui la consolidarea democratiei lingvistice.

– Cunoasterea limbii franceze poate fi foarte utila celor care studiaza alte limbi latine ca, de exemplu, româna, italiana, spaniola, portugheza.

– Limba franceza este una din cele mai studiate limbi straine de pe mapamond.

– Limba franceza este – în functie de numarul utilizatorilor ei – a saptea limba utilizata pe Internet (dupa engleza, japoneza, chineza, germana, spaniola si coreeana).

Conservare – restaurare bunuri culturale

-secţie unică în învăţământul naţional preuniversitar-

Misiune: de a forma tehnicieni cu studii medii în domeniul conservare- restaurare bunuri culturale laice şi religioase.

Competenţe: absolvenţii îşi vor însuşi tehnici fundamentale de conservare şi de restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural românesc ( pictură de şevalet, carte, textile, ceramică, lemn …)

1. îşi vor însuşi un limbaj care foloseşte concepte recunoscute internaţional în conservare –restaurare;

2. vor înţelege legislaţia care reglează moştenirea culturală naţională şi internaţională;

3. vor recunoaşte materialele constitutive ale operei de artă;

4. vor învăţa să investigheze cauzele degradării operelor de artă şi modul de intervenţie asupra lor.

Dotări: Predarea -învăţarea desenului, a studiului culorii şi a modelajului se vor realiza în atelierele Colegiului de Artă, iar predarea materiilor de specialitate precum tehnici artistice, metode de investigare şi activităţile practice se vor desfăşura în laboratoarele Complexului Muzeal Bucovina.

Perspective: La sfârşitul studiilor (4ani), vor susţine examenul de competenţe profesionale, prin care vor fi atestaţi ca tehnicieni în tehnici de conservare-restaurare;

Vor putea să lucreze în muzee sau pe lângă mănăstiri ca restauratori angajaţi sau ca persoană fizică autorizată (există depozite de obiecte de patrimoniu de restaurat la nivel de judeţ pentru a oferi locuri  pentru câteva generaţii, deoarece pe piaţa muncii nu există această calificare cu studii medii, iar cererea este foarte mare);

Pot urma studii superioare la Universitatea „Ştefan cel Mare ” din Suceava, la Facultatea de muzeologie sau de specialitate la Iaşi, Cluj, Bucureşti.

Cazare: în căminele liceelor şi colegiilor partenere ale Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” sau la gazdă;

Arhitectură, arte ambientale şi design

Misiune:

Specializarea este axată pe instruirea elevilor teoretic şi practic în domeniul general al tehnicilor de proiectare în arhitectură. Cadrul formativ vizează pregătirea fundamentală şi de specialitate sub următoarele aspecte: dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice  fundamentale în domeniul proiectării, cunoaşterea limbajului specific acestui domeniu, dezvoltarea aptitudinilor creative.

Competenţe:

Absolvenţii vor dobândi competenţa:

1. de a citi un proiect;

2. de a desena creativ un obiect sau grupuri de obiecte;

3. de a interpreta cu mijloace specifice şi creative realitatea obiectivă;

4. de a materializa proiectele în obiecte şi machete.

Dotări:

Procesul instructiv-educativ se va realiza în ateliere de specialitate dotate cu mese de proiectare,  planşete, instrumente,  machete, planşe demonstrative, calculator conectat la internet, imprimantă, videoproiector, table metalice, albume de arhitectură, de artă şi literatură de specialitate existente în biblioteca Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

Resurse umane:

Profesori de specialitate cu grade didactice,  arhitecţi şi designeri.

Perspective:

După terminarea studiilor absolvenţii vor susţine examenul de competenţe profesionale, care le va deschide perspectiva de a se angaja desenatori la firme de proiectare. Cei dornici să-şi continue studiile vor urma cursurile Facultăţilor de arhitectură, design de obiect, amenajări interioare, arhitectură peisagistică din Iaşi, Cluj, Bucureşti, Timişoara.

Arte plastice şi decorative

Misiune: Specializarea arte plastice şi decorative formează tehnicieni în pictura de şevalet  şi în arta decorativă. Principiile care stau la baza standardelor de educaţie plastică sunt: conjugarea fericită a muncii didactice cu creaţia artistică, cunoaşterea realităţilor, valorilor şi problematicii picturii contemporane.

Competenţe:

redarea şi reprezentarea realităţii obiective în sistemul specific desenului;

-cunoaşterea tehnicilor de bază ale exprimării în culoare;

– formarea de abilităţi tehnice în domeniul picturii de şevalet şi  a picturii murale;

– asigurarea unei cunoaşteri fundamentale a limbajului pictural;

– abilităţi necesare în studiul formei şi culorii ( observaţia, analiza, reprezentarea);

– capacitatea de a demonstra însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare  operării cu materiale şi tehnici specifice domeniului picturii.

Dotări: Instruirea de specialitate se realizează în trei ateliere de arte plastice dotate cu mobilier de specialitate: şevalete, planşete, mulaje, modele, mese speciale pentru modelaj, computere conectate la internet, materiale video ilustrative, albume de artă şi o bogată bază de date existentă în biblioteca Colegiului de Artă « Ciprian Porumbescu » Suceava.

Resurse umane: cadre didactice de specialitate cu grade didactice şi masterate în specialitate.

Perspective : Absolvenţii vor susţine la sfârşitul şcolarizării de patru ani un examen de competenţe profesionale care le va permite să se angajeze în firme care au ca obiect de activitate amenajări, decor, creare de imagine sau urmează cursurile Facultăţilor de arte plastice la specializări diverse precum: pictură, sculptură, grafică, foto-video procesare computerizată a imaginii, pedagogia artelor plastice şi decorative, conservare-restaurare, ceramică – sticlă – metal, design, arte textile, design textil, design vestimentar.

Prezentarea specializării muzică

I. Secţia instrumentală:
A. Instrumentele orchestrei simfonice
Clasele I-XII:
– pian, vioară;
Clasele V-XII:
– violă, violoncel, contrabas, chitară;
– flaut, oboi, clarinet, fagot, saxofon;
– trompetă, corn, percuţie.
II. Studii teoretice (secţie începători, clasele IX-XII) și muzică vocală (canto clasic și canto tradițional românesc, clasele IX-XII).

Pentru secţia canto se recomandă candidaţilor efectuarea unui an pregătitor în cadrul grupei de studii teoretice (clasa aIX-a), promovarea pentru calasa aX-a fiind făcută în urma susţinerii unor examene de diferenţe.
Misiune: de a forma tineri muzicieni, cu studii medii, în domeniul interpretării muzicale şi al cercetării muzicologice
Competenţe: absolvenţii vor dobândi abilităţi practice de interpretare instrumentală şi vocală a creaţiei muzicale naţionale şi universale şi îşi vor însuşi tehnicile specifice procesului componistic prin studierea disciplinelor teoretice de specialitate
Dotări: – instrumente muzicale performante;
1. săli de studiu cu dotări corespunzătoare;
2. două săli de producţii şi concerte;
Perspective: La sfârşitul anilor de studiu vor susţine examenul de competenţe profesionale prin care vor fi atestaţi ca instrumentişti şi corişti cu studii medii.
Vor putea să activeze ca instrumentişti şi corişti în formaţiile instrumentale, ansambluri artistice profesioniste, coruri şi orchestre filarmonice.
Îşi pot continua studiile superioare la orice instituţie de învăţământ superior muzical din ţară.
Cazare: În căminele liceelor şi colegiilor partenere ale Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

Pot bărbați cu boli de inimă să ia medicamente ED ca Viagra?

Dacă ați fost diagnosticat cu boli de inimă, este posibil să aveți o disfuncție erectilă.

Dar ED nu trebuie să vă stăpânească viața și s-ar putea să vă întrebați dacă veți fi în stare să utilizați medicamentul ED cu o boală de inimă.
Din fericire, potrivit publicațiilor Harvard Health Publications, "pilulele de disfuncție erectilă sunt foarte sigure" dacă nu suferiți de boli cardiovasculare.

Studiile au arătat că bărbații cu boli de inimă sunt capabili să ia medicamente ED precum Viagra, Cialis și Levitra. Durerea și disconfortul raportate în timpul tratamentului cu ED sunt susceptibile de a fi legate de boala arterei coronare, mai degrabă decât de medicamentul propriu-zis.

Dacă ați încercat alte opțiuni și nu ați găsit nicio altă soluție pentru ED, nu aveți boli cardiovasculare și nu aveți alte medicamente care ar face ca pastilele ED să fie riscante, încercarea Viagra sau una dintre alternativele adecvate merită să încercați. Citiți mai multe aici.

Levitra prodej | Levitra cena na receptę | Levitra 20 mg rendelés | Levitra bestellen