ERASMUS DAYS 13-15 OCTOMBRIE 2022

PLANIFICAREA ÎNTÂLNIRILOR CU PĂRINȚII AN ȘCOLAR 2022-2023

PLANIFICAREA ÎNTÂLNIRILOR CU PĂRINȚII AN ȘCOLAR 2022-2023, CLICK AICI!

Formațiuni clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

Formațiuni clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023!

Rezultate Admitere

Rezultate Arhitectura!

Rezultate Muzica!

Rezultate Arte Plastice!

Rezultate Conservare-Restaurare!

ELEVII ADMIȘI VOR DEPUNE DOSARELE LA COLEGIUL NOSTRU, ÎN PERIOADA 6-12 IULIE 2022

 interval orar:12.00-14.00

Acte necesare înscrierii în clasa a IX-a

 1. Dosar de plastic + 6 folii

      2. Cererea de înscriere tip (de la secretariatul unităţii noastre);

 3. Cartea de identitate  (dacă este cazul) şi Copie a certificatului de naştere a elevului;

 4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;

 5. Foaia matricolă pentru clasele  V –  VIII (cu calculul mediei generale);

6. Fişa medicală.

Rezultate probe de aptitudini admitere 2022

Rezultate Muzică Click Aici!

Rezultate arte vizuale Click Aici!

Rezultate admitere

Rezultatele la Proba III – auz, solfegiu la prima vedere, dicteu

Rezultate – Proba a II-a – probl creativitate 20 mai 2022

REZULTATE EXAMEN ADMITERE Secția Arhitectură, Arte ambientale, Design Proba I – proba de percepție vizuală, 19 mai 2022

REZULTATE EXAMEN ADMITERE Secția Arhitectură, Arte ambientale, Design Proba I – proba de percepție vizuală, 19 mai 2022 – CLICK AICI!

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE PROBELE DE APTITUDINI SESIUNEA MAI 2022 PROFIL MUZICA

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE PROBELE DE APTITUDINI SESIUNEA MAI 2022 PROFIL MUZICA – click aici!

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE – PROBELE DE APTITUDINI – SESIUNEA MAI 2022

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE – PROBELE DE APTITUDINI – SESIUNEA MAI 2022 CLICK AICI!

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE – PROBELE DE APTITUDINI – SESIUNEA MAI 2022 – PROFIL MUZICĂ

GRAFICUL   DESFĂŞURĂRII   EXAMENULUI  DE  ADMITERE – PROBELE DE APTITUDINI – SESIUNEA MAI 2022 – PROFIL   MUZICĂ

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE – ARTE VIZUALE

GRAFICUL   DESFĂŞURĂRII   EXAMENULUI  DE  ADMITERE –
Probele de aptitudini – clasa a IX –aSesiunea mai   2022

Ofertă educațională profil Uman, specializarea Filologie an școlar 2022-2023

Profil Uman, specializarea Filologie – 26 locuri

Ofertă educațională pentru secția Arte Vizuale an școlar 2022-2023

Secția Arte plastice și decorative – 24 locuri

Secția Arhitectură, arte ambientale și design – 24 locuri

Secția Conservare-restaurare bunuri culturale – 24 locuri

Numărul de locuri disponibile la secția Muzică pentru anul școlar 2022-2023

Desfășurarea probelor de aptitudini

Desfășurarea probelor de aptitudini – mai 2022

Graficul pregătirii pentru admiterea în clasa a IX-a

Graficul pregătirii pentru admiterea în clasa a IX-a

(sesiunea mai 2022)

-secţia Arte vizuale-

Secția Arhitectură, arte ambirentale și design

Ziua Interval orar Profesor
  Sâmbătă,  9 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Moroșan Niculai
  Sâmbătă,  16 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Popa Larisa
  Sâmbătă,  7 mai 2022 9:00-12:00 Prof. Roncea Corina
  Sâmbătă,  14 mai 2022 9:00-12:00 Prof. Găleată Sandu

Secția Arte plastice

Ziua Interval orar Profesor
  Sâmbătă, 9 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Chișcă Irinel
  Sâmbătă, 16 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Chinchișan Oana
  Sâmbătă,  7 mai 2022 9:00-12:00 Prof. Luca Cătălin
  Sâmbătă,  14 mai 2022 9:00-12:00 Prof. Grapă Sergiu

Secția Conservare- restaurare bunuri culturale

Ziua Interval orar Profesor
  Sâmbătă, 9 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Asimionesei Iulian
  Sâmbătă, 16 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Chifan Cătălin
  Sâmbătă,  7 mai 2022 9:00-12:00 Prof. Bliorțu Roxana
  Sâmbătă, 14 mai 2022 9:00-12:00 Prof. Tabarcea Narcis

Graficul pregătirii pentru admiterea în clasa a IX-a (sesiunea mai 2022) – muzică

                                            -secţia teoretică-

Nr. . Ziua Interval orar Profesor
1. Sâmbătă, 2 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Griga Florin
2. Sâmbătă, 9 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Buraciuc Iulia
3. Sâmbătă, 16 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Bolnavu Vasile
4. Sâmbătă, 30 aprilie 2022 9:00-12:00 Prof. Pamparău Iosif
5. Sâmbătă, 7 mai 2022 9:00-12:00 Prof. Griga Florin
6. Sâmbătă, 14 mai 2022 9:00-12:00 Prof. Chişcă Doina

Oferta educațională clasa a V-a an școlar 2022 – 2023

Oferta educațională clasa a V-a an școlar 2022 – 2023!


Burse!

Criterii de acordare a burselor în anul școlar 2021-2022

Model cerere burse ajutor social -medicale

Model cerere burse ajutor social -rural

Model cerere burse ajutor social

Model cerere burse studiu

Model cerere orfan sau crescut de un parinte

Ordin acordare burse

Precizari burse ME – 21 ianuarie

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2021-2022 – Clasa a V-a

Clasa a V-a, specializarea muzică (1 clasă – 25 locuri)

 • 6 locuri PIAN;
 • 3 locuri VIOARĂ;
 • 1 loc VIOLĂ;
 • 1 loc CONTRABAS;
 • 1 loc PERCUȚIE;
 • 2 locuri FLAUT;
 • 1 loc CLARINET;
 • 2 locuri OBOI;
 • 3 locuri TROMPETĂ;
 • 2 locuri CORN;
 • 2 locuri FAGOT;
 • 1 loc CHITARĂ.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional, specializarea muzică, constau în evaluarea muzicalității și interpretarea unei piese la alegere, interpretată vocal, din memorie.

Grila de evaluare vizează următoarele criterii:

 • Acuratețea intonației melodice;
 • Realizarea ritmică;
 • Respectarea tempoului specific piesei muzicale;
 • Memoria muzicală;
 • Frazare și interpretare artistică.

          Aptitudinile vor fi apreciate cu note pe baza cărora se va stabili media de admitere. La aceste probe nu se admit contestații.

Înscrierile se pot efectua la sediul unității școlare sau prin e-mail pe adresa secretariat@colegiuldeartasv.ro până la data de 2 iulie 2021.

Candidații  se vor prezenta la sediul unității școlare, situat pe Str. Curtea Domnească, nr. 8, în ziua de 06 iulie 2021, începând cu ora 9,00. Elevii vor fi însoțiți de un părinte/reprezentant legal/tutore.

Clasa a V-a, specializarea arte plastice (2 clase –  50 locuri)

Dragi elevi, Stimați părinți,

Pentru a vă înscrie la testele de aptitudini clasa a a V-a este necesar să vă programați înscrierea la secretariatul unității (telefonic, apelând numărul 0230520990 sau prin e-mail, la adresa secretariat@colegiuldeartasv.ro), în vederea respectării măsurilor de prevenire a infecției cu COVID 19, până la data de 2 iulie 2021.

Orice elev care a absolvit învățământul primar se poate înscrie la concursul de admitere în clasa a V-a la Colegiul nostru. Concursul de admitere constă într-o probă de creativitate de 60 minute.

Proba de creativitate: Compoziție cu personaje
Criterii de apreciere:
– respectarea temei și a subiectului enunțat;
– unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect;

NOTĂ:
Nu este permisă utilizarea instrumentelor ajutătoare (riglă, echer, compas, etc.). Lucrările vor fi realizate exclusiv cu mâna liberă. Candidații vor respecta atât tema enunțată, subiectul, tehnica de lucru și intervalul de timp alocat probei.

Candidații se vor prezenta la sediul unității școlare situat pe strada Curtea Domnească, Nr. 8, în ziua de 7 iulie 2021,  ora 9,00 și vor avea asupra lor: bloc desen A3, creioane de desen, culori de apă (acuarelă, guașă, tempera), vas apă.  Elevii vor fi însoțiți de un părinte/reprezentant legal/tutore.

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2021-2022 – Clasa I

Clasa I, specializarea muzică (1 clasă – 20 locuri)

Clasa I, învățământ tradițional (1 clasă – 15 locuri)

Aprobat în C.A. din 04 .03.2021

 • 6 locuri PIAN;
 • 8 locuri VIOARĂ;
 • 2 locuri VIOLONCEL;
 • 2 locuri VIOLĂ;
 • 2 locuri CHITARĂ.

Testarea aptitudinilor muzicale ale elevilor va avea loc în zilele de 20 și21 mai 2021, ora 9,30  după un program prestabilit (pe care îl vom afișa în perioada următoare).

Probele aptitudinale constau în:

 • interpretarea unui cântec;
 • reproducerea unui fragment ritmic dat;
 • reproducerea unor sunete și fragmente melodice.

Mai multe informații la sediul Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava sau la tel. 0230520990

Cilck Aici!

Școala după școala

Ordinul nr. 3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip “Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Lista candidatilor declarati , admisi in urma selectiei , dosarelor – in vederea participarii la concursul pentru ocuparea postului de muncitor intretinere si muncitor electrician din data de 4.11.2020

Lista candidatilor declarati , admisi in urma selectiei , dosarelor – in vederea participarii la concursul pentru ocuparea postului de muncitor intretinere si muncitor electrician din data de 4.11.2020 Click-Aici!

Concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea a două posturi vacantede muncitor de intreținere

Concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea a două posturi vacantede muncitor de intreținere. CLICK AICI PENTRU DETALII!

Grafic de pregătire a examenului de admitere în clasa a IX –a la secţia muzică, disciplina teorie, solfegii, dictat

Grafic de pregătire a examenului de admitere în clasa a IX –a la secţia muzică, disciplina teorie, solfegii, dictat,

sesiunea mai 2018 

Data Ora Profesor
31 martie 2018 9.00-13.00 Bolnavu Vasile
14 aprilie 2018 9.00-13.00 Chișcă Doina
21 aprilie 2018 9.00-13.00 Pamparău Iosif
28 aprilie 2018 9.00-13.00 Gavriliuc Mirabela
5 mai 2018 9.00-13.00 Buraciuc Iulia
12 mai 2018 9.00-13.00 Griga Florin

          Pregătirea se face în corpul de clădire „A” al colegiului.

Grafic de pregătire a examenului de admitere în clasa a IX –a la secţiile arte plastice și decorative, arhitectură, arte ambientale și design și conservare – restaurare

Grafic de pregătire a examenului de admitere în clasa a IX –a la secţiile arte plastice și decorative, arhitectură, arte ambientale și design și conservare – restaurare – sesiunea mai 2018 

Data Ora Profesor
31 martie 2018 9.00-14.00 Bliorțu Roxana; Miron Oana; Chifan Cătălin
14 aprilie 2018 9.00-14.00 Miron Oana; Deacu Doru; Bliorțu Roxana
21 aprilie 2018 9.00-14.00 Grosari Adrian; Luca Cătălin; Asimionesei Iulian
28 aprilie 2018 9.00-14.00 Asimionesei Iulian; Deacu Doru; Chifan Cătălin
5 mai 2018 9.00-14.00 Baban Călin; Rusu Camelia; Luca Cătălin
12 mai 2018 9.00-14.00 Baban Călin; Rusu Camelia; Tabarcea Narcis

          Pregătirea se face în corpul de clădire „B” al colegiului.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE Probele de aptitudini – clasa a IX –a

GRAFICUL   DESFĂŞURĂRII   EXAMENULUI  DE  ADMITERE

Probele de aptitudini – clasa a IX –a

Sesiunea mai   2018

Secţiile:  Artă plastică şi decorativă – 28 locuri

              Arhitectură, arte ambientale şi design – 28 locuri

              Conservare – restaurare bunuri culturale – 28 locuri

                Înscrierea candidaţilor –  14-15 mai 2018

 Probe practice

          Secţia artă plastică şi decorativă:

Joi , 17 mai, ora 8.00          

Proba I –  Probă de percepţie vizuală;

 • Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din 2 sau

cel mult 3 obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație ( vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje),  realizată pe hârtie A3 în creion sau cărbune.

Obs. Candidaţii vor avea  asupra lor cartea de identitate/ certificat de  naştere,  creioane, radieră.                  

Timp de lucru: 5 ore

Vineri,  18 mai, ora 8.00

Proba II  – probă de creativitate – compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau  volum.

 1. Culoare – compoziție cu personaje – tehnica, culori de apă.
 2. Volum – compoziție cu personaje – ronde- bosse, – tehnica, modelaj în lut.

Obs. Candidaţii vor avea asupra lor carte de  identitate/ certificat de  naştere,  creioane, radieră, culori (acuarelă, tempera), pensoane.

Timp de lucru: 5 ore

           Secţia arhitectură, arte ambientale şi design:

                                      Joi,  17 mai, ora 8.00

Proba I – probă de percepţie vizuală;

– Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din 2 sau

cel mult 3 obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație ( vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje),  realizată pe hârtie A3 în creion sau cărbune.

Obs. Candidaţii vor avea  asupra lor cartea de identitate/certificat de naştere, creioane, radieră.                                            

Timp de lucru: 5 ore

 

                                     Vineri, 18  mai, ora 8.00

Proba II  – probă de creativitate – exerciţii de axonometrie şi desen

preconcepţie cu temă dată; lucrarea este alb negru şi se  execută în creion.

Obs. Candidaţii vor avea   asupra lor carte  de   identitate/ certificat de  naştere, creion mecanic negru 0,5,  radieră, 2 echere, compas şi riglă. 

Timp de lucru: 5 ore

           Secţia conservare – restaurare, bunuri culturale:

Joi, 17 mai, ora 8.00

Proba I – probă de percepţie vizuală:

– Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din 2 sau

cel mult 3 obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație ( vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje),  realizată pe hârtie A3 în creion sau cărbune.

Obs. Candidaţii vor avea  asupra lor cartea de identitate/certificat de naştere, creioane,  radieră.                                           

Timp de lucru: 5 ore

Vineri, 18 mai, ora 8.00

Proba II  – probă de creativitate – probă de testare a aptitudinilor specifice  specializării; realizarea unor reproduceri ale unor modele sau

fragmente date, eventual mărite sau micşorate la  scară. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum.

Obs. Candidaţii vor avea  asupra lor  creioane, radieră, culori (acuarelă, tempera), pensoane, instrumente de geometrie ( riglă, compas, echer).

Timp de lucru: 5 ore

           Notă: 1. Nota finală la probele de aptitudini este media aritmetică a notelor obţinute  la probele I şi II, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, fiind minim 6 (şase).

 1.  La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE-PROBELE DE APTITUDINI

GRAFICUL   DESFĂŞURĂRII   EXAMENULUI  DE  ADMITERE   PROBELE DE APTITUDINI

                                        SESIUNEA   MAI      2018

                                 PROFIL   MUZICĂ- 28 LOCURI

                  

SECŢIA  TEORETICĂ

Proba I – Teoria muzicii – auz melodic şi solfegiu la prima vedere

Miercuri,  16 mai 2018,     ora 9.00

Proba II – Dicteu melodic

Joi,  17 mai  2018   ora 9. 00 –  dicteu melodic

 Proba III – Proba vocală / instrumentală

 Vineri,  18 mai  2018      ora 9.00   

 SECŢIA INSTRUMENTALĂ

Proba I – Probă de instrument (studii, game)

Miercuri, 16 mai 2018,    ora 9.00

Proba II – Recital instrumental

Joi, 17 mai 2018,   ora 9.00

Proba III – Auz melodic şi solfegiu la prima vedere, dicteu melodic

Vineri, 18 mai 2018    ora 9.00

Notă: Înscrierile  se fac în zilele de 14-15 mai 2018.

La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE PROBELE DE APTITUDINI

GRAFICUL   DESFĂŞURĂRII   EXAMENULUI  DE  ADMITERE  PROBELE DE APTITUDINI CLICK AICI!

Calendarul testelor de aptitudini

[pdf-embedder url=”http://colegiuldeartasv.ro/wp-content/uploads/2017/03/grafic-arte-plastice-.pdf” title=”grafic arte plastice”]

Graficul pregătirilor pentru testele de aptitudini

Click AICI! Download!

Pot bărbați cu boli de inimă să ia medicamente ED ca Viagra?

Dacă ați fost diagnosticat cu boli de inimă, este posibil să aveți o disfuncție erectilă.

Dar ED nu trebuie să vă stăpânească viața și s-ar putea să vă întrebați dacă veți fi în stare să utilizați medicamentul ED cu o boală de inimă.
Din fericire, potrivit publicațiilor Harvard Health Publications, "pilulele de disfuncție erectilă sunt foarte sigure" dacă nu suferiți de boli cardiovasculare.

Studiile au arătat că bărbații cu boli de inimă sunt capabili să ia medicamente ED precum Viagra, Cialis și Levitra. Durerea și disconfortul raportate în timpul tratamentului cu ED sunt susceptibile de a fi legate de boala arterei coronare, mai degrabă decât de medicamentul propriu-zis.

Dacă ați încercat alte opțiuni și nu ați găsit nicio altă soluție pentru ED, nu aveți boli cardiovasculare și nu aveți alte medicamente care ar face ca pastilele ED să fie riscante, încercarea Viagra sau una dintre alternativele adecvate merită să încercați. Citiți mai multe aici.

Levitra prodej | Levitra cena na receptę | Levitra 20 mg rendelés | Levitra bestellen