Certificatul european de calitate

Pentru a triea oară Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” a primit certificatul european de calitate, certificat acordat pentru proiectul Erasmus și eTwinning “Digitally Ready Generation For the Labour Market”( 2021-2-ES01-KA210-SCH-000047917).
În cadrul acestui proiect elevii și profesorii din colegiul nostru au colaborat cu partneri din Sakarya si Rize, Turcia și din Graada, Spania.

Certificatul european de calitate evaluează munca tuturor profesorilor și elevilor care participă la un proiect eTwinning. Certificatul european de calitate se acordă celor mai bine clasate proiecte dintre cele care au primit Certificatul național de calitate. Aceste proiecte reprezintă exemple de colaborare europeană încununată de succes.

Se acordă de către Biroul Central de Asistență (BCA) profesorilor dintr-un proiect, în conformitate cu precizările de mai jos.  

 • Profesorul a fost propus pentru a i se acorda Certificatul european de calitate de cel puțin o Organizație Națională de Asistență, în urma unui proces de selecţie. Fiecare Organizație Națională de Asistență propune Certificatele naționale de calitate din prima treime a clasamentului, în funcție de punctajul obținut.
 • Proiectul numără cel puțin doi parteneri care au primit Certificatul național de calitate. 

Certificatul european de calitate se acordă o singură dată pe an și este prezentat pe portalul eTwinning.


Erasmus+ KA210-SCH “DIGITALLY READY GENERATION FOR THE LABOUR MARKET ”, project number 2021-2-ES01-KA210-SCH-000047917

Erasmus+  KA210-SCH “DIGITALLY READY GENERATION FOR THE LABOUR MARKET ”,  
project number 2021-2-ES01-KA210-SCH-000047917

Parteneri:Spania (coordonator), Turcia, Romania

Obiective:

 • Îmbunătățirea comunicării, muncii în echipă, colaborării, rezolvării problemelor, adaptabilității, gândirii critice, creativității, inovației și spiritului antreprenorial al elevilor;
 • Creșterea motivației și a încrederii elevilor la școală
   Îmbunătățirea abilităților elevilor de comunicare în limba maternă și în limbi străine;
 • Asigurarea utilizării în siguranță a internetului de către aceștia;
 • Promovarea participării  active a elevilor la  o viața democratică, a cetățeniei active și a incluziunii sociale;
 • Familiarizarea elevilor cu concepte precum învățarea deschisă, învățarea mixtă și clasa inversată;
 • Creearea de materiale electronice, cum ar fi prezentări, videoclipuri, teste etc., pentru a sprijini dezvoltarea organizațională în domeniul TIC și pentru a promova accesul universal la educație;
 •  Dotarea elevilor cu competențe de web design ,codare ,STEM ,realitate virtuală ,inteligență artificială ,marketing de produse social media care să le faciliteze accesul pe piața muncii

http://www.erasmusdigitally.eu/

Activități de învățare pentru dezvoltarea competențelor digitale , pentru elevi și profesori de la Colegiul de Artă Suceava

Un grup format din patru elevi și doi profesori de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava a participat, în perioada 24-29 aprilie, în cea de-a treia mobilitate a proiectului de parteneriat strategic Erasmus + ”Digitally ready generation for the labour market” (numărul de referință 2021-2-ES01-KA210-SCH-000047917) în Pazar/ Rize, Turcia la liceul Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, alături de alți elevi din Turcia, regiunea Sakarya și elevi din Granada, Spania.

Proiectul are ca scop dezvoltarea de abilități și competențe digitale în rândul elevilor.

Elevii Lupașcu Maria- Izabelle, Sandu Cristina- Iuliana, Tanase Riccardo Nathanael  și Cîrstean Luca  din clasa a X-a, alături de profesoarele Hrab Daniela Carmen și Arotăriței Monica Petruța, au luat parte la activități ce au urmărit integrarea elevilor, colaborarea, adaptarea la nou, gestionarea situațiilor neprevăzute și lucrul în echipă, sprijinirea pedagogiilor active și inovatoare compatible cu diversitatea socială, dezvoltarea abilităților digitale pentru  viitoarea piață a muncii și utilizarea unor platforme educaționale performante.

Obiectivul schimbului de experiență între elevii turci, români și spanioli a urmărit nu doar dezvoltarea abilităților din era digitală, ci și îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză, dezvoltarea gândirii critice, dobândirea de noi cunoștințe culturale și formarea de relații interumane, creșterea încrederii în sine, în cee ace privește utilizarea tehnologiilorinformaționale.

Grupul din România a avut oportunitatea să cunoască bogăția naturală și culturală a districtului și regiunii Rize, destinații turistice precum Platoul Ayder, Zil Kale, Muzeul Rize, Mănăstirea Sumela din Trabzon.

Elevii școlii din Turcia i-au găzduit pe elevii oaspeți în familiile lor și au întreprins o misiune de ambasadori culturali pentru a le prezenta partenerilor Erasmus tradițiile culinare și culturale de la Marea Neagră

Proiectul se desfășoară în perioada 1 aprilie 2022- 30 iunie 2023 și este coordonat la nivelul instituției de învățământ de profesoara Monica Petruța Arotăriței și de Alexandra Veronica Bejinaru, directoarea colegiului. Următoarea mobilitate va avea loc luna aceasta în Suceava la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”.

Activitate transnațională în cadrul Proiectului Erasmus + la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava

În perioada 13-17 februarie 2023, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava s-a derulat activitatea transnațională a proiectului intitulat „“MOSAIC ART: EACH MOSAIC HAS A STORY TO TELL”,proiect înregistrat cu numărul de referință    2020-PL01-KA227-SCH-095429,  finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, coordonat de prof. Monica Petruța Arotăriței si director prof. Alexandra Bejinaru alături de prof. Iulian Asimionesei, prof. Roxana Bliorțu, prof. Oana Chinchișan, prof.dr.  Raluca Schipor- Baban , inspector de arte vizuale prof. Loredana Ceică, prof.  Luminița Sănduleac- expert conservare bunuri cultrale și  muzeograf- Paula Moroșanu.

Programul proiectului se desfăşură pe parcursul a doi ani (1 mai 20201- 30 aprilie 2023) și este unul complex ce implică activități realizate prin colaborarea tuturor școlilor participante în proiect. La întâlnirile transnaționale au participat elevi și cadre didactice de la Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, Gaziantep-Turcia , Agrupamento de Escolas de Vilela, Paredes – Portugalia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin- Polania, I.I.S. Apicio Colonna Gatti,via Nerone 1 Anzio,Italia și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava.

 Mozaicul este legat profund de istorie, arta meșteșugului și esteticii. Acest proiect european este conceput pentru a oferi tuturor participanților o experiență valoroasă de conștientizare culturală și gândire creativă. Obiectivele sale sunt următoarele:

aprecierea pentru artele plastice, calitățile estetice, armonia diferitelor culori, tonuri și nuanțe; cunoașterea unor elementele fundamentale ale unui meșteșug care necesită dexteritate manuală, măiestrie și muncă meticuloasă; dezvoltarea propriei creativități într-un mediu prietenos și de sprijin; descifrarea poveștilor descrise în mozaicuri precum și crearea unui mozaic.

Pe parcursul celor cinci zile ale mobilității din Suceava, participații din școlile partenere au desfășurat activități specifice proiectului. Ei au vizitat școala, Muzeul  Național al Bucovinei, Cetatea de Scaun ,Muzeul de Științe al naturii, , Muzeul Oualor Lucia Condrea din Moldovița, mânăstirea Voroneț, salina Cacica, Muzeul Lemnului de la Câmpulung Moldovenesc și atelierul de olărit de la Marginea.  Au avut loc ateliere de mozaic, ateliere despre legislația legată de bunurile culturale și  protejarea patrimoniului cultural național. De asemena  au fost organizate vizite în oraș pentru a observa arta mozaicului și au avut loc întălniri cu d-ul Antoniu Alexandru Flandorfer, directorul  executiv al Direcției pentru Cultură Suceava.

Următoarea mobilitate va avea loc în perioada 16- 20 mrtie în Zakopane, Polonia.

Mobilitate Porto, Portugalia – proiect Erasmus „Mosaic Art: Each Mosaic Has A Story To Tell”

https://www.facebook.com/watch/?v=838568040801338

ERASMUS DAYS 13-15 OCTOMBRIE 2022

JULIET Women Open to European Modern Nations

JULIET Women Open to European Modern Nations, Erasmus+ KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4 

REZULTATE SELECȚIE ELEVI ADMIȘI+REZERVĂ!

Procedura de selecție!

Anexe procedură selecție!

Grilă selecție!

Activități proiect

https://www.erasmuswomen.com/tag/lycee/

Procedură selecție ”DIGITALY READY GENERATION FOR THE LABOUR MARKET”

Procedura de selecție a cadrelor didactice, personalului auxiliar și elevilor!

Diseminare proiect Erasmus “Mosaic Art: Each mosaic has a story to tell”

Activitate transnațională în cadrul Proiectului Erasmus + la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava

În perioada 7-11 martie 2022, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava s-a derulat cea de a treia activitate transnațională a proiectului intitulat „Friend me, don’t bully me!” finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, coordonat de prof. Monica Petruța Arotăriței.

Programul proiectului se desfăşura pe parcursul a doi ani (septembrie 2020 – august 2022) și este unul complex ce implică activități realizate prin colaborarea tuturor școlilor participante în proiect. La întâlnirile transnaționale au participat elevi și cadre didactice de la Brezice Elementary School- Slovenia, Haci Suleyman Cakir Kiz Anadolu Lisesi- Turcia, 1st Vocational Highschool of Vrontados, Chios- Grecia, IIS Acciaiuoli-Einaudi di Ortona- Italia și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava.

Obiectivul principal al proiectului este găsirea unor metode și tehnici pentru a lupta împotriva fenomenului de bullying prin dezvoltarea dialogului intercultural și artă ca principiu democratic, în scopul descurajării discriminării conștientizarea consecințelor negative ale acesteia, încurajarea incluziunii sociale, a toleranţei prin utilizarea unor metode inovative: teatru, expoziții, dezbateri. De asemenea, elevii au avut posibilitatea de a cunoaște țările din care provin partenerii, cu tradițiile, obiceiurile și specificul lor naţional.

Pe parcursul celor cinci zile ale mobilității din Suceava, participații din școlile partenere au desfășurat activități specifice proiectului. Ei au vizitat școala, Muzeul Bucovinei, Muzeul de Științe al naturii, Cetatea de Scaun, Muzeul Oualor Lucia Condrea din Moldovița, mânăstirea Voroneț, salina Cacica. Mobiliatea de la Suceava s-a intitulat “Drama against bullying “. Au avut loc ateliere de teatru în limba engleză, s-a vizionat piesa “Micul Print” adaptare după cartea lui Antoine de Saint – Exupéry la Teatrul  “Matei Vișniec” din Suceava și au fost organizate întălniri cu d-na comisar Ileana Iacob, representant al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava și d-ul Daniel Davidel, reprezentatul Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse.

Următoarea mobilitate va avea loc în perioada 3- 8 aprilie în Ortona, Italia.

“Friend me, don’t bully me” – a 2-a întâlnire de proiect Erasmus+ la Brezice Elementary School din Brezice, Slovenia

Proiectul Erasmus+ “Friend me, don’t bully me” se derulează începând cu 1 septembrie 2020 în parteneriat cu încă patru țări europene  timp de doi ani. A doua mobilitate a proiectului a avut loc la Școala Gimnazială din Brezice, Slovenia în perioada 24-28 ianurie 2022.  Cadre didactice și elevi din cele cinci țări (Grecia, România, Italia, Slovenia și Turcia) au participat la diverse activități, workshopuri și vizite organizate de școala gazdă. Click Aici!

PROCEDURĂ DE SELECȚIE

PROCEDURĂ DE SELECȚIE a cadrelor didactice, personalului auxiliar şi elevilor participanți la activitățile proiectului “MOSAIC ART: EACH MOSAIC HAS A STORY TO TELL” KA227 – Partnerships for Creativity PROJECT NUMBER: 2020-PL01-KA227-SCH-095429

“Communicate with nature”

Desiminare proiect “Communicate with nature”!

Info pack “Communicate with nature”

Certificate of Merit and Excellence

Rezultate selectie participanti proiect Erasmus+ “FRIEND ME ; DON’T BULLY ME”

Rezultate selectie participanti cadre didactice – proiect Erasmus+ “FRIEND ME ; DON’T BULLY ME”

Rezultate selectie participanti cadre didactice – proiect Erasmus+ “FRIEND ME ; DON’T BULLY ME”

Diseminare proiect Erasmus KA 1

Prezentare proiect!

” JULIET Women Open to European Modern Nations “

PROCEDURA DE SELECTIE a elevilor participanți la activitățile proiectului ” JULIET Women Open to European Modern Nations “

Grila de evaluare!

Rezultatele obtinute în urma selecției!

“FRIEND ME ; DON’T BULLY ME”

Anexe proiect Erasmus

Apel selecţie participanţi

PROCEDURA PRIVIND SELECȚIA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

Pot bărbați cu boli de inimă să ia medicamente ED ca Viagra?

Dacă ați fost diagnosticat cu boli de inimă, este posibil să aveți o disfuncție erectilă.

Dar ED nu trebuie să vă stăpânească viața și s-ar putea să vă întrebați dacă veți fi în stare să utilizați medicamentul ED cu o boală de inimă.
Din fericire, potrivit publicațiilor Harvard Health Publications, "pilulele de disfuncție erectilă sunt foarte sigure" dacă nu suferiți de boli cardiovasculare.

Studiile au arătat că bărbații cu boli de inimă sunt capabili să ia medicamente ED precum Viagra, Cialis și Levitra. Durerea și disconfortul raportate în timpul tratamentului cu ED sunt susceptibile de a fi legate de boala arterei coronare, mai degrabă decât de medicamentul propriu-zis.

Dacă ați încercat alte opțiuni și nu ați găsit nicio altă soluție pentru ED, nu aveți boli cardiovasculare și nu aveți alte medicamente care ar face ca pastilele ED să fie riscante, încercarea Viagra sau una dintre alternativele adecvate merită să încercați. Citiți mai multe aici.

Levitra prodej | Levitra cena na receptę | Levitra 20 mg rendelés | Levitra bestellen